Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school heeft een samenwerkingsverband met het Vrij CLB Wetteren.

De inhoud van de dienstverlening werd vastgesteld via het decreet van 01/12/1998.

Daarin staat beschreven: de opdrachtverklaring, werkingsbeginselen, doelstellingen, relatie CLB en leerlingen/ouders, relatie CLB en school, samenwerking met andere diensten, enz. …
Deze gegevens vindt u op www.clb-net.be

 

Naam: Vrij CLB ( Centrum voor leerlingbegeleiding) Wetteren

Hoenderstraat 53 – 9230 Wetteren

09/ 369 22 21             Fax: 09/ 369 61 89            Mail: info@clbwetteren.be

 

Contactgegevens begeleiders CLB voor onze school:

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.