De vriendenkring

In elke afdeling van de school bestaat een ‘Vriendenkring‘.

Alle ouders (grootouders, familie, … ) kunnen er deel van uitmaken.

Er worden jaarlijks een aantal vergaderingen met de leerkrachten georganiseerd en een aantal zonder hen (afhankelijk van de inhoud). Iedereen die interesse heeft kan vrij aansluiten. De data van de vergaderingen worden vermeld in de kalender die de kinderen maandelijks meekrijgen naar huis. Er hangt ook een bord op school waarop alle informatie i.v.m. ‘de Vriendenkring’ wordt meegedeeld.

‘De Vriendenkring’ heeft tot doel:

  • De samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen.
  • De betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten.
  • Het onderwijs- en opvoedingsproject van de school te ondersteunen.

Hiertoe organiseert ‘de Vriendenkring’ een aantal activiteiten of ondersteunt de school in haar werking. Dit kan op verschillende vlakken:

  • ¬†Educatief: er kan een spreker uitgenodigd worden die informatie doorgeeft aan de ouders over een thema dat hen aanbelangt (bv. pesten op school).
  • Sociaal: activiteiten waarbij de ouders elkaar kunnen ontmoeten buiten de schooluren (bv. onthaal nieuwe ouders op de eerste schooldag).
  • Cultureel: activiteiten die de algemene culturele interesse en ontwikkeling van onze kleuters bevorderen (bv. natuureducatie, tentoonstellingen, …).
  • Materieel: met het geld dat ingezameld wordt tijdens andere activiteiten (bv. schoolfeest) kan nieuw materiaal aangekocht worden (bv. fietsjes, stepjes).

Naast plannen en organiseren vinden we het heel belangrijk dat iedereen zich goed voelt in onze vereniging. We zorgen er dan ook voor dat er tijd wordt vrijgemaakt voor een gezellige babbel en persoonlijk contact. De vriendenkring is de plaats bij uitstek om ongedwongen andere ouders te leren kennen.

Van harte welkom.