De schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan waarin leerkrachten, ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. De leden van deze raad worden om de vier jaar verkozen. Bij hen kan je steeds terecht.

Huidige samenstelling van de schoolraad:

Vertegenwoordigers van de ouders:

  • Dhr. Dimitri Boriau – voorzitter
  • Dhr. Filip Bellon

 

Vertegenwoordigers van de leerkrachten:

  • Mevr. Ann Van der Poorten – afdeling Donk
  • Mevr. Bea Van Leuven- afdeling Wichelen

 

Vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeenschap

  • Mevr. Lydia Van den Bossche – Donk
  • Dhr. Maurice De Maesschalck – Wichelen