Pedagogisch project

Beste ouders,

Van harte welkom op onze school. Voor een aantal onder u is het de eerste kennismaking, voor vele anderen een blij weerzien.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet en wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Als team zullen wij ons ten volle inzetten om die kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde eigentijdse opvoeding.

Als ouders draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

 

Beste kinderen,

Ook van harte welkom. Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht. Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Leren lezen, rekenen en nog zoveel andere dingen. Het wordt een heel avontuur.

Als je nieuw bent op onze school zal de aanpassing misschien wat tijd vragen. We zullen je helpen

Ook jou, goede “oude” bekende, heten we van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. We hopen dat jij de nieuwe leerlingen mee op weg wil helpen.

We wensen iedereen een fijn schooljaar toe.

 

Koen Bambust, directeur VBS DE KLEURENBOOG

[document url=”http://dekleurenboog.be/wp/wp-content/uploads/2013/10/110617-opvoedingsproject.pdf”]