2221710_medium2000.jpeg
2128689_medium2000.png
2264586_medium2000.jpeg
previous arrow
next arrow

Maximumfactuur

Vanaf 1 september 2008 geldt per schooljaar een scherpe maximumfactuur. Het bedrag bedraagt € 55 per kleuter en € 105 per leerling lager onderwijs. Dit voor activiteiten zoals toneelbezoek, film, sportactiviteit, educatieve uitstap van een dag, zwemmen,... Deze activiteiten zullen aangerekend worden op de maandelijkse factuur van uw kind.
Voor meerdaagse uitstappen komt er een minder scherpe maximumfactuur van € 520 per leerling voor de volledige duur aan het lager onderwijs.
Facultatieve uitgaven zoals middagtoezicht, maaltijden, tijdschriften, opvang, schoolbus, ... vallen niet onder de regeling van de maximumfactuur.

Copyright ©  VBSDK.